Μπαταρία φωτοβολταϊκών υγρού τύπου Sunlight 14 RES OPzS 2765 – 2V 2069Ah(C12)

Μπαταρία φωτοβολταϊκών υγρού τύπου Sunlight 14 RES OPzS 2765 – 2V 2096Ah(C12) με 2300 κύκλους στο 60% DOD , με ελάχιστη συντήρηση και εξαιρετική κυκλική απόδοση ακόμα και σε πολύ βαθιές εκφορτίσεις.